Privacy beleid

 

J Zijderveld Fotografie, gevestigd te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Website:                   http://www.jzijderveldfotografie.com

Email:                        info@jzijderveldfotografie.com

Telefoonnummer:   06-42899357

Kvk:                            81532369

Btw:                          NL003573720B47

 

 

Jannie Zijderveld is de Functionaris Gegevensbescherming van J Zijderveld Fotografie.

Zij is te bereiken via info@jzijderveldfotografie.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

J Zijderveld Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam - Geslacht - Telefoonnummer - E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

J Zijderveld Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- ras - gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzamelt worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jzijderveldfotografie.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

J Zijderveld Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

J Zijderveld Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn: 1 jaar > Reden: Contact kunnen leggen en leveren van gevraagde producten. Personalia > Bewaartermijn: 1 jaar > Reden: Contact kunnen leggen en leveren van gevraagde producten.

Foto’s > Bewaartermijn: 1 jaar > Reden: opnieuw kunnen leveren van gevraagde producten.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

J Zijderveld Fotografie deelt geen persoonsgegevens met derden.

Foto's worden gedeeld op onderstaande online platforms:

 

Categorie: Website

Naam: www.jzijderveldfotografie.com

Doel: Portfolio uitbreiden

Gegevens: Foto’s en Naam

 

Categorie: Social Media

Naam: Instagram

Doel: Portfolio uitbreiden

Gegevens: Foto’s en Naam

 

Categorie: Social Media

Naam: Facebook

Doel: Portfolio uitbreiden

Gegevens: Foto’s en Naam

 

Categorie: Social Media

Naam: Tiktok

Doel: Portfolio uitbreiden

Gegevens: Foto’s en Naam

 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

J Zijderveld Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door J Zijderveld Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jzijderveldfotografie.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . J Zijderveld Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

J Zijderveld Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jzijderveldfotografie.com